Gewasbescherming

TexelSun is toeleverancier van verschillende landbouwproducten. Wij richten ons daarmee vooral op gewasbescherming en bemesting. Daarnaast vormen landbouwartikelen als reinigingsmiddelen, pootgoed, zaaizaden en granen een belangrijk deel van ons pakket.

Advies

TexelSun is naast leverancier ook adviseur. Voordat we beginnen met onze werkzaamheden, komen we eerst even naar het gewas kijken. Met behulp van onze ervaringen en onze kennis kiezen we een geschikt product voor uw gewas. Het gaat ons niet om de verkoop van de duurste producten en de grootste hoeveelheden. Het moet vooral praktisch en duurzaam zijn en passen bij uw bedrijf en gewas.